თავად შექმენი დოკუმენტი

ეს განყოფილება მოიცავს დოკუმენტის შაბლონებს, რომლებიც დაგეხმარებათ მონაწილეობითი მექანიზმების შემუშავებაში, როგორიცაა (I) სამოქალაქო ბიუჯეტი, (II) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, (III) თანამონაწილეობითი დაგეგმარება, (IV) ადგილობრივი ინიციატივა და (V) სხვა მონაწილეობითი ფორმები საქართველოში.

თითოეული შაბლონი ან / და ნიმუში დოკუმენტების ნახვა და წაკითხვა შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისა და კერძო პირებისთვის – ონლაინ რეჟიმში სანახავად ან ჩამოსატვირთად სამომავლო გამოყენებისთვის. გარდა ამისა, თითოეულ შაბლონს თანდართული აქვს მოკლე განმარტება დოკუმენტების შექმნის პროცედურების შესახებ, ასე რომ, ყველას შეუძლია ამის გაკეთება!

იხილეთ მოკლე ვიდეო, თუ როგორ შექმნათ დოკუმენტები თქვენ თვითონ.

ადგილობრივი ხელისუფლება
ადგილობრივი ხელისუფლება
მოქალაქეები და / ან არასამთავრობო ორგანიზაცია
მოქალაქეები და/ან არასამთავრობო ორგანიზაცია