ფილმები

იხილეთ, აგრეთვე, სხვადასხვა ვიდეო და სტატიის ბმულები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმებთან (“სამოქალაქო ბიუჯეტი”, “ადგილობრივი ინიციატივა”, “პეტიცია” და ა.შ.).

ინტერნეტში მასალების ბმულები – ვიდეოები (youtube), სტატიები, მათ შორის, ჟურნალისტური და სამეცნიერო.

კონკრეტული შემთხვევის შესწავლა: ონლაინ შეხვედრა ზუგდიდში სამოქალაქო და მწვანე ბიუჯეტის პროექტი “თანამონაწილეობითი დაგეგმარების” ფარგლებში.

“თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმარება საქართველოს დიდ ქალაქებში”

“თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმარება”

 

როგორი იქნება “ოზურგეთის დაკიდებული ბაღები” – ურბანისტი ანა ბიბილაშვილი გადაცემაში “გურია ნიუსი”

სტატიები

“თანამონაწილეობითი დაგეგმარება ურბანულ დასახლებაში“

ავტორი: მამუკა აბულაძე

პუბლიკაციაში განხილულია “თანამონაწილეობითი (ურბანული) დაგეგმარების”, მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა ფორმების გამოყენების პრაქტიკა და “სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს” როლი მათ განხორციელებაში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე.

გადადით სტატიაზე

მოქალაქეთა  ჩართულობა ქ. თბილისის ურბანულ დაგეგმარებაში – სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს პრაქტიკის ანალიზი: 2016-2018 წლები

ავტორი: ნათია კეკენაძე

გადადით სტატიაზე