ფილმები

იხილეთ, აგრეთვე, სხვადასხვა ვიდეო და სტატიის ბმულები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმებთან (“სამოქალაქო ბიუჯეტი”, “ადგილობრივი ინიციატივა”, “პეტიცია” და ა.შ.).

ინტერნეტში მასალების ბმულები – ვიდეოები (youtube), სტატიები, მათ შორის, ჟურნალისტური და სამეცნიერო.

“სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა”

სოფელ კაკაბეთის ადგილობრივი მოსახლეობა “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის” შესახებ

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ ამოქმედდა

რა პრობლემები მოგვარდა გურჯაანის სოფლებში “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით”

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რომელ სოფლებში გაკეთდება მოედნები ატრაქციონით?

“სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის” ფარგლებში ზანავში სოფლის მოედანი შენდება

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი შეუერთდა “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას”

მოსახლეობის პრიორიტეტები – “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა”

სტატიები

“სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის” სახსრების მონიტორინგი და ეფექტურობის ანალიზი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისთვის

Open the article