ფილმები

იხილეთ, აგრეთვე, სხვადასხვა ვიდეო და სტატიის ბმულები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმებთან (“სამოქალაქო ბიუჯეტი”, “ადგილობრივი ინიციატივა”, “პეტიცია” და ა.შ.).

ინტერნეტში მასალების ბმულები – ვიდეოები (youtube), სტატიები, მათ შორის, ჟურნალისტური და სამეცნიერო.

“სამოქალაქო ბიუჯეტი”

კონფერენცია «აქტიური მოქალაქე – ძლიერი მუნიციპალიტეტი!» “სამოქალაქო ბიუჯეტი” საქართველოში გაიხსნა 2019 წელს.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს 2020 წლიდან ექნება “სამოქალაქო ბიუჯეტი”!

“სამოქალაქო ბიუჯეტი” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

”სამოქალაქო ბიუჯეტი” წყალტუბოში, “სამოქალაქო ბიუჯეტის” ფარგლებში პროექტების ინიციატივების მიღება დასრულებულია

“სამოქალაქო ბიუჯეტი” ბორჯომის მუნიციპალიტეტში

“სამოქალაქო ბიუჯეტი” გორის მუნიციპალიტეტში

“სამოქალაქო ბიუჯეტი” გორის მუნიციპალიტეტში

“სამოქალაქო ბიუჯეტი” გორის მუნიციპალიტეტში

სამოქალაქო ბიუჯეტი, როგორც მოქალაქეთა ჩართულობის წარმატებული მექანიზმი – იყავი აქტიური, იყავი ჩართული

სამოქალაქო ბიუჯეტის კარგი პრაქტიკა ზუგდიდში

სამოქალაქო ბიუჯეტის კარგი პრაქტიკა მარნეულის მუნიციპალიტეტში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტის კარგი პრაქტიკა