სად ხორციელდება “ადგილობრივი ინიციატივა”?

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა ჩართულობის სხვადასხვა ფორმებია გავრცელებული. ესენია: “სამოქალაქო ბიუჯეტი”, “ადგილობრივი ინიციატივა”, “თანამონაწილეობითი დაგეგმარება”, “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა”, “პეტიცია”, “სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო” და სხვა.

ინტერაქციულ რუქაზე სხვადასხვა ფერით დატანილია ყველა ის ადგილი, სადაც ისინი ხორციელდება.