ფილმები

იხილეთ, აგრეთვე, სხვადასხვა ვიდეო და სტატიის ბმულები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმებთან (“სამოქალაქო ბიუჯეტი”, “ადგილობრივი ინიციატივა”, “პეტიცია” და ა.შ.).

ინტერნეტში მასალების ბმულები – ვიდეოები (youtube), სტატიები, მათ შორის, ჟურნალისტური და სამეცნიერო.

ინიციატივა არ ისჯება!

ზემო სვანეთის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ახალი ინიციატივა

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივით ნიკეას უბნის დღესასწაული აღინიშნა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა მზარდი მონაწილეობის ინიციატივა“

,,რაღაც გასართობი სჭირდება სიღნაღს… ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ ინიციატივა’’

ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის

სტატიები

მოქალაქეთა ჩართულობის პრაქტიკის შეფასება ქალაქ ბათუმის, ქალაქ ქუთაისისა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტებში ავტორი: საბა ბუაძე მარტი 2017 თბილისი

გადადით სტატიაზე

სამოქალაქო მონაწილეობა და ადგილობრივი განვითარება ავტორი: ქეთევან მიქაძე, სამეგრელო 2012

გადადით სტატიაზე

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მონიტორინგი და ეფექტიანობის ანალიზი © ekonomikuri politikis kvlevis centri 2014

გადადით სტატიაზე