“ჩართულობის შესაძლებლობები და ტრენინგის” ზეგავლენა

ვისზე / რაზე ახდენს გავლენას

როგორ ახდენს გავლენას

მოქალაქე:
არის უფრო აქტიური და ჩართულია გადაწყვეტილბის მიღების პროცესში.

იმაღლებს კვალიფიკაციას, იძენს უნარ-ჩვევებს, რომლის გამოყენებაც შეუძლია საკუთარ თემში მუშაობისას.

მოქალაქე:
სასწავლო ტრენინგ-სემინარების, მოწვეული ექსპერტების, პრაქტიკოსების და კვალიფიციური ტრენერების დახმარებით, აკადემიაში იღებს შესაბამის ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს პარტიციპაციის სფეროში;
პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელებით ახდენს პარტიციპაციის პროცესის სწორად დაგეგმვასა და შესრულებას.

მუნიციპალიტეტს:
უმაღლებს იმიჯსა და ავტორიტეტს;
ჰყავს კომპეტენტური კადრები, რომლებიც ეხმარებიან თვითმართველობის საქმიანობის წარმოჩენის და ღია, ანგარიშვალდებული მმართველობის განხორციელებაში;
აძლევს საშუალებას ეფექტურად გაუმკლავდეს გამოწვევებს;
იძენს მხარდამჭერებს და მოსახლეობის კეთილგანწყობას;
აძლევს შესაძლებლობას "სამოქალაქო ბიუჯეტის" საშუალებით, მოქალაქეების ჩართულობით მოაგვაროს ადგილობრივი გამოწვევები;
აძლევს საერთაშორისო გამოცდილებას;
აძლევს შესაძლებლობას, ჰყავდეს პარტისიპაციის საკითხებში კომპეტენტური თანამშრომლები.

მუნიციპალიტეტი:

ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობით საჯარო მოხელეები იძენენ თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას;
გადის სერტიფიცირებას;
აკადემიის გამოცდილი ექსპერტებისგან იღებს დახმარებას პარტიციპაციის მექანიზმების განვითარებისა და დანერგვის საკითხებში;
იღებს კონსულტაციებს აკადემიის ექსპერტებისგან.

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს:
აძლევს შესაძლებლობას, აუმაღლონ თანამშრომლებს კვალიფიკაცია პარტიციპაციის საკითხებში;
გახდნენ კომპეტენტურები პარტიციპაციის საკითხებში და მომავალში ამ კუთხით მიიღონ მონაწილეობა საგრანტო კონკურსებში;
დაამყარონ თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტებთან.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები:
სასწავლო ტრენინგ-სემინარების, მოწვეული ექსპერტების, პრაქტიკოსების და კვალიფიციური ტრენერების დახმარებით, აკადემიაში იღებს შესაბამის ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს პარტიციაპციის სფეროში;

იძენს თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნასა და გამოცდილებას.

“ჩართულობის შესაძლებლობები და ტრენინგი” რიცხვებში

ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ ინიციატივითა და მხარდაჭერით ტარდება ტრენინგები და სემინარები დაინტერესებული, აგრეთვე, მოწვეული პირებისთვის.

”ჩართულობის შესაძლებლობები და ტრენინგები”განაცხადების საერთო რაოდენობა (ტრენინგები, სემინარები, კონფერენციები, ფორუმები)
მუნიციპალიტეტების / მონაწილეების რაოდენობა
2016 წლიდან 2020 წლამდე “ჩართულობის შესაძლებლობებსა და ტრენინგებში” მონაწილეთა რაოდენობა