სად ხორციელდება „მონაწილეობის აკადემია“?

მოცემულია სავიზუალიზაციო რუქა და რუქაზე მონიშნულია ის ადგილები, რომელიც კავშირშია „მონაწილეობის აკადემიასთან“. თითოეულ მონიშნულ ადგილზე დაჭერისას იხსნება შესაბამისი ადგილი და გამოდის ხატულა წარწერებით და შესაბამისი ფოტოებით. მაგ.: მუნიციპალიტეტის სახელწოდება, მოსახლეობის საერთო რაოდენობა, მონაწილეობითი მექანიზმის დანერგვის წელი და განხორციელებული პროექტების რაოდენობა ან ჩამონათვალი. ასევე მონიშნული იყოს ის ადგილები, საიდანაც იყვნენ აკადემიის მონაწილეები (მაგ. მუნიციპალიტეტი, მუნიციპალიტეტის სოფელი, ქუჩა).

თუ გექნებათ რაიმე შენიშვნა

სტატისტიკასთან დაკავშირებით,

გთხოვთ, მოგვწეროთ: