რა არის “მონაწილეობის აკადემია” (AoP)?

„მონაწილეობის აკადემია“ (AoP) უაღრესად ინტერაქტიული სასწავლო ციკლია, რომელიც აერთიანებს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რათა ადგილობრივ დონეზე შეისწავლონ საზოგადოების ჩართულობის სხვადასხვა მექანიზმი ინკლუზიური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

ორგანიზაციამ „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ „დემოკრატიის მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს  დააარსა “მონაწილეობის აკადემია” (AoP), რომელიც  თანადაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ,,პოლონეთის განვითარების თანამშრომლობის’’ პროგრამის მიერ.

„მონაწილეობის აკადემია“ (AoP)  არის სივრცე:

 • აქტიური მოქალაქეებისთვის, მუნიციპალიტეტებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის, რომელთაც სურთ საკუთარ თემში დანერგონ და განავითარონ მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები; რაც თავისთავად მოიცავს ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობას;
 • სადაც შესაძლებელია კვალიფიკაციის ამაღლება, საერთაშორისო გამოცდილების მიღება და ახალი კონტაქტებისა და კავშირების დამყარება;
 • სადაც ყველას შეუძლია ახალი ცოდნისა და უნარების შეძენა აქტიურ მოქალაქეობაზე, რათა შეძლონ გადაწყვეტილებების მიღება და მოახდინონ გავლენა ადგილობრივი მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებაზე.

თუ დაინტერესებუ ხართ:

 • თემისა და საზოგადოებრივი ცხოვრებით;
 • თქვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებით;
 • ადგილობრივ დონეზე, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობით;

და ბოლოს, თუ თქვენი მოწოდებაა თემის საქმიანობაში ჩართულობა და გსურთ გააძლიეროთ საკუთარი კომპეტენციები,

მაშინ, „მონაწილეობის აკადემია“ (AoP) სწორედ თქვენთვისაა!

როგორ მუშაობს „მონაწილეობის აკადემია“ (AoP)?

1

მიღების პროცესი

"მონაწილეობის აკადემიაში" (AoP) მიღება წარმოებს ყოველწლიურად და ცხადდება კალენდარული წლის პირველ კვარტალში. "მონაწილეობის აკადემია" (AoP) ღიაა ყველა მოტივირებული პიროვნებისთვის.
2

ტრენინგები თბილისში

ეს ტრენინგები წარმოადგენს სცენარებზე დაფუძნებულ სემინარებს მოქალაქეების ჩართულობის სხვადასხვა ასპექტებზე, რომლებიც ტარდება თბილისში ყოველწლიურად კალენდარული წლის მეორე კვარტალში. მონაწილეები განიხილავენ ადგილობრივ დონეზე რეზონანსული პრობლემების გადაჭრის სხვადასხვა გზებს.
3

საველე პრაქტიკა

"მონაწილეობის აკადემიის" (AoP) მსმენელები ცდიან სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრის გზებს და ახდენენ ამ პროცესების ადაპტირებას ადგილობრივ გარემოებებთან ორგანიზაციის "სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში" მიერ მხარდაჭერილ მუნიციპალიტეტებში. ამას მივყავართ კიდევ უფრო ინფორმირებულ მოქალაქეებთან, უკეთესი კვალიფიკაციის მქონე ადგილობრივ ადამიანურ რესურსებთან და ჩართულ, შეძლებულ სამეზობლოებთან.
4

გაიარე ონლაინ ტესტირება („მონაწილეობის აკადემიის“ გამოცდის I ნაწილი)

ონლაინ ტესტი ორგანიზებულია, რათა დაეხმაროს AoP მონაწილეებს გაიგონ, თუ რამდენად შეითვისეს AoP–ის კურსის განმავლობაში მიღებული ცოდნა.
5

წარადგინე "მონაწილეობითი იდეა" განსახორციელებლად (,,მონაწილეობის აკადემიის“ გამოცდის II ნაწილი)

"მონაწილეობითი იდეები" (PI) შემუშავებულია, რათა დაეხმაროს „მონაწილეობის აკადემიის“ (AoP) მსმენელებს ცოდნის პრაქტიკად გადაქცევაში. ისინი არ იწერებიან თავისით, არც მაგიის ხერხებით და არც არსაიდან ჩნდებიან. „მონაწილეობითი იდეები“ (PI) იბადებიან "მონაწილეობის აკადემიის" მსმენელების ურთიერთქმედების შედეგად. ისინი მათ შორის მწვავე დისკუსიის შედეგად წარმოიქმნებიან, რომლებიც ცვლიან სხვადასხვა მოსაზრებებს და იღებენ კონსტრუქციულ კრიტიკას, რასაც მივყავართ განვითარებამდე.
6

მიიღე დიპლომი

აკადემიის მონაწილეები, სწავლის მინიმალური მიზნების შესრულებისთანავე, ღებულობენ "მონაწილეობის აკადემიის" (AoP) დიპლომს. დიპლომი ადასტურებს მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და ადგილობრივ თვითმმართველობაში პრაქტიკის გარკვეულ დონეს.
7

განახორციელე შენი „მონაწილეობითი იდეა“

„მონაწილეობითი იდეები“ (PI) ხორციელდება ავტორების მიერ და ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ მხარდაჭერით, რაც ჟღერს ყველაზე პერსპექტიულად ცვლილების შესატანად. ირგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ მიზანია, უზრუნველყოს პროექტით მოსარგებლეების თანაბარი მონაწილეობა განხორციელების პროცესში.
მათ, ვისაც სურს ისწავლოს, როგორ გარდაქმნას საკუთარი თემი, უნდა შეავსოს განაცხადი (განაცხადის ფორმა), რომელიც განსახილველად მიიღება შეგროვების პროცესში.
განაცხადების შეგროვების პროცესი ინკლუზიური და გამჭვირვალეა. განაცხადების განხილვა ხდება მათი ღირებულების შეფასებით და საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ორგანიზაცია „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“.
განმცხადებლებს ეცნობებათ მიღებული შედეგების შესახებ ელ. ფოსტის საშუალებით.
"მონაწილეობის აკადემიაში" (AoP) სწავლა მოიცავს დაახლოებით 64 სასწავლო საათს, ხოლო პრაქტიკა შეადგენს სასწავლო გეგმის არანაკლებ 20%-ს.
ტრენინგები შედგება საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ჩატარებული სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობებისგან (54 საათი). საველე პრაქტიკას ზედამხედველობენ ადგილობრივი მენტორები და ტარდება ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ პარტნიორ მუნიციპალიტეტებში (მინიმუმ 11 სთ).
ამბიციურ და მიზანდასახულ მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ, მონაწილეობა მიიღონ საზღვარგარეთ პროფესიულ სასწავლო ვიზიტებში.

გსურთ გაიგოთ უფრო მეტი  „მონაწილეობის აკადემიის“ (AoP) შესახებ?

MUST KNOW – რისი ცოდნა დაგჭირდებათ, რათა დაიწყოთ სასწავლო მოგზაურობა “მონაწილეობის აკადემიის” გარშემო?

რატომ “მონაწილეობის აკადემია” (AoP)?

 • თქვენ გჭირდებათ სივრცე მონაწილეობითი საკითხების განსახილველად;
 • გახდებით უფრო პროფესიონალი მონაწილეობის სფეროში და  მიიღებთ დიპლომს მინიმალური სასწავლო მიზნების მიღწევისთანავე;
 • თქვენ ისწავლით და ურთიერთობა გექნებათ თქვენს თანატოლებთან არაფორმალურ გარემოში;
 • თქვენს განათლებაზე იზრუნებენ მაღალკვალიფიციური ექსპერტები;
 • თქვენ გაიფართოებთ პროფესიული კონტაქტებისა და კავშირების წრეს და შეიძენთ თანამოაზრეებს.

გსურთ, აიმაღლოთ კომპეტენცია და პრაქტიკული უნარები მონაწილეობის სფეროში? –  მაშასადამე, “მონაწილეობის აკადემია” სწორედ თქვენთვისაა!

გიწვევთ ყველას, ვინც დაინტერესებული ხართ აქტიური საზოგადოებრივი ცხოვრებით და საკუთარი თემის განვითარებით. შეავსეთ განაცხადი „მონაწილეობის აკადემიაში“ ჩასარიცხად.

მიღების პროცესი

აკადემიაში მიღების თარიღები და პროგრამები

„მონაწილეობის აკადემიაში“ (AoP) მიღება ხდება ყოველწლიურად და  ცხადდება კალენდარული წლის პირველ მეოთხედში.

პოტენციური აპლიკანტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მიღების მინიმალურ კრიტერიუმებს, შეიძლება ჩაირიცხონ:

 • დაწყებით პროგრამაში (მონაწილეებს არ მოეთხოვებათ ადრინდელი გამოცდილება არცერთი მონაწილეობითი მექანიზმის კუთხით მუშაობის);
 • გაძლიერებულ პროგრამაში (მონაწილეებს მოეთხოვებათ ადრინდელი გამოცდილება ზოგიერთ მონაწილეობით მექანიზმის კუთხით მუშაობის; საჭიროა ზოგიერთ მონაწილეობით მექანიზმში ადრინდელი გამოცდილება).

მინიმალური კრიტერიუმები მისაღებად:

 • ქართული ენის სრულყოფილ დონეზე ცოდნა;
 • “მონაწილეობის აკადემიის” (AoP) ყველა სესიაში დასწრების შესაძლებლობა და მზაობა.

როგორ შევიტანოთ განაცხადი?

როგორ შევიტანოთ განაცხადინახე ვიდეო!

განაცხადების მიღება ხორციელდება ინტერნეტ-პლატფორმის საშუალებით – ParticipatoryHub. განმცხადებლები უნდა დაუკავშირდნენ ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდ PL საქართველოში“ გუნდს განაცხადის პროცესთან დაკავშირებით ნებისმიერი ტექნიკური საკითხის თაობაზე.

თუ ჯერ კიდევ არ ხართ დარწმუნებული და გიჭირთ გადაწყვეტილების მიღება განაცხადის შემოტანის თაობაზე, “პმონაწილეობის აკადემიის” (AoP) კურსდამთავრებულები სიამოვნებით გაგიზიარებენ საკუთარ სასწავლო გამოცდილებას. ამისთვის, შეარჩიეთ და დაუკავშირდით თქვენთვის სასურველ კურსდამთავრებულს.

განაცხადების შეფასება

განაცხადებს განიხილავს ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ ექსპერტთა გუნდი, რომელიც  პასუხისმგებელია გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. განმცხადებლებმა უნდა უზრუნველყონ სრულად შევსებული განაცხადების წარდგენა.

ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ ექსპერტთა გუნდი განიხილავს განაცხადს შემდეგი კრიტერიუმებით:

 • “მონაწილეობის აკადემიაში” (AoP) ყოფნის მოტივაცია;
 • მოსალოდნელი გავლენა  ადგილობრივ საზოგადოებაზე, იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებით, რომლებსაც მონაწილეები “მონაწილეობის აკადემიაში” (AoP) სწავლის პერიოდში დააგროვებენ;
 • გამოცდილება მონაწილეობის სფეროში, ინკლუზიური გადაწყვეტილების მიღება ადგილობრივ დონეზე და საზოგადოებრივი საქმიანობა ადგილობრივი თემის სახელით;
 • გეგმები კარიერულ მოღვაწეობაში მონაწილეობითი მექანიზმების ჩართვასთან დაკავშირებით.

საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, ორგანიზაცია „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ იტოვებს უფლებას მოსთხოვოს განმცხადებლებს დამატებითი ინფორმაციით უზრუნველყოფა,  განაცხადის ნებისმიერ ასპექტთან დაკავშირებით.

გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ გუნდს, თუ თქვენი განაცხადის დეტალები ან გარემოებები შეიცვლება.

ჩარიცხვის შედეგები

შედეგები გამოცხადდება წინასწარ განსაზღვრული თარიღის მიხედვით. თითოეული განმცხადებელი ჩარიცხვასთან დაკავშირებით ინფორმირებული იქნება ელექტრონული ფოსტის მეშვევობით, რომელსაც დაერთვის თხოვნა მონაწილეობის დადასტურების თაობაზე.

მონაწილეობის დასტურს მოჰყვება ელ. ფოსტების სერია, სადაც მოცემული იქნება შემდეგი ინსტრუქციები:

 • მგზავრობის საფასურის ანაზღაურება;
 • ინფორმაცია განთავსებაზე & საცხოვრებელ ადგილზე;
 • კვებით უზრუნველყოფა & სხვა დეტალები.

რა უნდა გავაკეთო, რომ სწავლა დავასრულო?

“მონაწილეობის აკადემიაში” (AoP) ყოფნა გულისხმობს მონაწილის მხრიდან სასწავლო პროცესში სრულ ჩართულობას, სავალდებულო პრაქტიკის ჩათვლით.

იმისთვის, რომ გახდეთ „მონაწილეობის აკადემიის“ კურსდამთავრებული, ვალდებული ხართ დააკმაყოფილოთ შემდეგი მოთხოვნები!

 1. დამწყებთა კურსის შემთხვევაში, თქვენ უნდა:
  • დაესწროთ “მონაწილეობის აკადემიის” სათითაოდ ყველა  თავყრილობას / სესიას;
  • მიიღოთ მინიმუმ 50% თითოეულ საშინაო დავალებაში;
  • შეასრულოთ საველე პრაქტიკის მინიმუმ 10 საათი;
  • უნდა ჩააბაროთ ცოდნის დამადასტურებელი ონლაინ ტესტი;
  • შეიმუშავოთ და წარადგინოთ „მონაწილეობითი იდეა“;
  • უნდა შეაფასოთ თქვენი კურსელების „მონაწილეობითი იდეები“ ორბელიანის პლატფორმაზე.
 2. გაძლიერებული კურსის შემთხვევაში თქვენ უნდა:
  • შეარჩიოთ „მონაწილეობის აკადემიაში“ მოწინავე პრაქტიკოსებისთვის განკუთვნილი სამი (3) თავყრილობიდან თქვენთვის საინტერესო მინიმუმ ორი ( 2) თავყრილობა და დაესწროთ მათ;
  • მიიღოთ მონაწილეობა საველე პრაქტიკაში (რაც უფრო აქტიური იქნებით, მით უფრო მეტ უნარ-ჩვევას განივითარებთ);
  • ჩააბაროთ ცოდნის დამადასტურებელი ონლაინ ტესტი მინიმუმ 65%-ანი შედეგით;
  • შეაფასოთ თქვენი თანაკურსელების „მონაწილეობითი იდეები“ (PI) ორბელიანის პლატფორმაზე.

თუ თქვენ გამოტოვებთ ზემოთ ჩამოთვლილ რომელიმე მოთხოვნას შესაბამის დონეზე, თქვენ მაინც გეძლევათ შესაძლებლობა, დაამთავროთ სწავლა და მიიღოთ “მონაწილეობის აკადემიის” (AoP) დიპლომი მომდევნო გამოშვებაში, სწავლის დასრულებისთვის აუცილებელი ყველა მოთხოვნის შესრულების შემდგომ.

როგორ დავასრულო სწავლა, თუ მე ვერ შევასრულე რომელიმე სავალდებულო მოთხოვნა?

თუ თქვენ ვერ დააკმაყოფილეთ სწავლის დასრულებისთვის სავალდებულო რომელიმე მოთხოვნა, თქვენ ის უნდა შეასრულოთ  ხელმეორედ “მონაწილეობის აკადემიის” (AoP) მომდევნო გამოშვების დროს. დეტალებისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდ PL საქართველოში“ გუნდს.

გაცნობებთ, რომ ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ ბევრი ღონისძიება და აქტივობა ღიაა ფართო საზოგადოებისთვის. დეტალებისთვის იხილეთ გარე ჩართულობის შესაძლებლობები.

რა შესაძლებლობებს მთავაზობს "მონაწილეობის აკადემიის" დასრულება?

“მონაწილეობის აკადემიის” (AoP) სასწავლო ციკლი მოიცავს რამდენიმე ეტაპს, რომელშიც მონაწილეები:

 • იღებენ ახალ ინფორმაციას;
 • ეუფლებიან ცოდნას მონაწილეობითი მექანიზმების შესახებ, როგორიცაა: სამოქალაქო ბიუჯეტი, ადგილობრივი ინიციატივა, თანამონაწილეობითი დაგეგმარება, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და სხვა;
 • გებულობენ თუ რატომ, ვის მიერ, ვისთვის, და როგორ მუშაობენ მონაწილეობითი მექანიზმები;
 • ეუფლებიან სხვადასხვა მექანიზმის განხორციელების პრაქტიკულ უნარებს.

სწავლის დასრულების შემდგომ:

 • გახდებით უფრო აქტიური მოქალაქე;
 • გექნებათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მეტად ჩართვის შესაძლებლობა ადგილობრივ დონეზე;
 • თქვენ აიმაღლებთ და გაიუმჯებესებთ უნარებს თემის ჩართულობისა და ასევე, ინკლუზიური გადაწყვეტილების მიღების საკითხებში;
 • შეგეძლებათ ტრენინგების ჩატარება მონაწილეობის საკითხებზე;
 • შეგეძლებათ გახდეთ მენტორი;
 • გექნებათ შესაძლებლობა გახდეთ ადგილობრივი პრაქტიკოსი კარგ მმართველობასა და თემის ჩართულობის საკითხებში;
 • თქვენ მოგეცემათ მონაწილეობის სფეროში დასაქმების შესაძლებლობა საქართველოში ამ დისციპლინაში დაოსტატების შემდგომ.

რამდენი უნდა გადავიხადო „მონაწილეობის აკადემიაში“ სწავლისთვის? რა ხარჯები უნდა გავწიო?

„მონაწილეობის აკადემიაში“ სწავლა არის უფასო. შერჩეული მონაწილეები გათავისუფლებულნი არიან სწავლის საფასურის გადახდისგან. სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი (მგზავრობა, სასტუმრო, კვება და სხვა) იფარება ორგანიზაციის „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“ მიერ.

შემიძლია მეგობრის მოწვევა „მონაწილეობის აკადემიაში“?

„მონაწილეობის აკადემიაში“ სწავლის მსურველს ან აკადემიის მონაწილეს შეუძლია მოიწვიოს მეგობარი ან ნათესავი, რომელსაც აინტერესებს თემში ჩართულობის და ინკლუზიური გადაწყვეტილების მიღების საკითხები. თუმცა მეგობარმა ან ნათესავმა უნდა გაიაროს აკადემიაში ჩარიცხვისთვის დადგენილი პროცედურები.

დაინტერესდით?

გსურთ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია?

დაუკავშირდით პრაქტიკოსს

 • დაუკავშირდით პრაქტიკოსს ან “მონაწილეობის აკადემიის” კურსდამთავრებულს;
 • მიიღეთ კონკრეტული პასუხები კონკრეტულ კითხვებზე;
 • გაიგეთ თუ როგორ ცვლის მონაწილეობა ადგილობრივ გარემოს საქართველოში.

განაცხადის ფორმა

გაეცანით სააპლიკაციო ფორმას და დარეგისტრირდით, რათა მიიღოთ შეტყობინება „მონაწილეობის აკადემიაში“ (AoP) განაცხადების მიღების დაწყებასთან დაკავშირებით.