“სოლიდარობის ფონდი პლ საქართველოში“ აწარმოებდა შესყიდვის პროცედურას no. FSM-2023-05-26 კვალიფიციური ფინანსური ექსპერტის შესარჩევად ჩოხატაურში, რომელიც დაეხმარებოდა ადგილობრივ თვითმმართველობას პროექტით გათვალისწინებულ ფინანსურ საკითხებში. ვადის ამოწურვამდე არცერთი განაცხადი არ შემოსულა. შესაბამისად, შესყიდვა დაიხურა.

გადაწყვეტილება დახურვის შესახებ იხილეთ აქ.