პროექტის ავტორი:  თედო თავდგირიძე

პროექტის ადგილმდებარეობა:  შუახევის მუნიციპალიტეტი

ამოცანები:  პროექტის სახელწოდება “მარეთონი” შეირჩა ტოპონიმ მარეთის გამოისობით, აღნიშნული პროექტი მიიღებს დღესასწაულის სახელს სადაც უნდა გაიმართოს მუნიციპალიტეტის პირველობა ახალგაზრდებს შორის სირბილში, “მარათონული გარბენი”-ის საპირწონედ იქნება “მარეთონული გარბენი” სადაც ახალგაზრდები შეეჯიბრებიან ერთმანეთს პროექტში მონაწილე გამარჯვებულ ახალგაზრდებს გადაეცემათ ფულადი პრიზები. აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებში.

საპროექტო იდეის / კონცეფციის მოკლე აღწერა:  ჩემს მიერ შერჩეული მუნიციპალიტეტი განიცდის სპორტული მოედნების, სკვერების და ზოგადად სპორტული ცხოვრების სიმწირეს. აქედან გამომდინარე ცავთვალე რომ იმ ბიუჯეტის გატვალისწინებით რაც გააცნია ბიუჯეტს საკმარისი იქნებოდა პროექტ “მარეთონის” განხორციელება. აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში სპორტის სიყვარულის გაღვივებას და სპორტული ცხოვრებით დაინტერესებას. ასევე პროექტი მნიშვნელოვანი ღონისძიებად შესაძლებელია გარდაიქმნას რომელიც ხელს შეუწყობს მუნიჩიპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას. შემდეგში ამ პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია ველო რალის გამართვა. საწყისი ბიუჯეტის სიმცირის გამო პირველ ჯერზე მასშტაბი მცირე თუმცა საინტერესო გამოვა.

შეაფასე პროექტი

როგორ იყენებს საპროექტო იდეა /კონცეფცია „მონაწილეობის აკადემიის“ პროცესში მიღებულ ცოდნას:  გამოკითხვის მეთოდი, ანკეტა.

როგორ უზრუნველყოფთ, რომ პროექტი იყოს მრავალ-სექტორული:  ჩართულობა რატქმაუნდა პირველ ეტაპზე მასშტაბური არ იქნება თუმცა გამოკითხულთა იმ ნაწილის რომელსაც სურს პროექტის განხორციელება მისი პირდაპირპროპორციული იქნება.

რა იქნება თქვენი ინდივიდუალური ან ჯგუფის საკუთარი წვლილი? ფინანსური, არაფინანსური:  …

რა იქნება მესამე მხარის წვლილი? საკრებულო / მუნიციპალიტეტი (ფინანსური /არაფინანსური); ბიზნესი (ფინანსური /არაფინანსური); სხვა (ფინანსური /არაფინანსური):  …

ვინ ჩაერთვება განხორციელების ეტაპზე:  …

ვინ იქნებიან პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები. რა სარგებლობას მოიტანს პროექტი სამიზნე მუნიციპალიტეტისთვის / ქალაქისთვის / თემისთვის / სამეზობლოსთვის? რა დარჩება ადგილზე პროექტის შესრულების შემდეგ:  პროექტის შედეგი იქნება, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდის სპორტით დაინტერესება.

პროექტის ხანგრძლივობა:  …

აღწერეთ პროექტის ხარჯები:  პროექტის ტექნიკური უზრუნველყოფა 3000 ლარი, ხოლო ფასიანი საჩუქრები და ფულადი პრიზი ჯამში 3000 ლარი.