გიზიარებთ პოლონეთის გამოცდილებას და წარმატების გზას მონაწილეობის სფეროში.

„ცვლილებების ლიდერების ფონდის“ მიერ მომზადებული 7 ეპიზოდი გვიჩვენებს, თუ რა გზა გაიარა პოლონეთმა დღემდე, რათა გამხდარიყო ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა ჩართულობის კუთხით.