იმ მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება “სამოქალაქო ბიუჯეტი”

მუნიციპალიტეტი PB

16%

მუნიციპალიტეტები

100%
საშუალოდ, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის რა პროცენტს შეადგენს “სამოქალაქო ბიუჯეტისთვის” გამოყოფილი თანხა

მუნიციპალიტეტები

92%

მერყეობს 0.3%-დან

0.3%

7.2%-მდე

7.2%
“სამოქალაქო ბიუჯეტის” პროექტების რაოდენობა