მთავარი

ინფორმაცია შესყიდვის პროცედურის შედეგების შესახებ

By მარტი 21, 2022No Comments

გაცნობებთ, რომ „სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში“-ს მიერ ჩატარებული შესყიდვის პროცედურა დასრულდა.

2022 წლის 25 თებერვლის 10:00 საათისთვის განცხადების საპასუხოდ # FSM-2022-02-02 წარმოდგენილი იყო ექვსი (6) სატენდერო განაცხადი.

მოცემულ ცხრილში შეგიძლიათ იხილოთ პოტენციური ეკონომიკური ოპერატორებისთვის მინიჭებული ქულები ტენდერის # FSM-2022-02-02 პროცედურის ფარგლებში. ტენდერები დალაგებულია პროცედურაში მიღებული ქულების რაოდენობის მიხედვით.

ქალბატონების – მედეა ღუდუმუძის, თამარ ნეფარიძისა და ლელა პაპუაშვილის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო განაცხადები მიჩნეულ იქნა ყველაზე უპირატეს ტენდერებად სხვადასხვა კატეგორიაში (ზეპირი, წერილობითი, ონლაინ და კორექტორული) სხვადასხვა უცხო ენაზე (ინგლისური, რუსული, პოლონური) საკონტრაქტო ორგანოს მიერ დადგენილი ყველა პირობის შესრულებით.

საკონტრაქტო ორგანოს მიერ ქალბატონი თამთა ცაბაძის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო განაცხადი მიიჩნია, როგორც შემცვლელი შემსრულებელი იმ შემთხვევაში, როცა ყველაზე უპირატესი პრეტენდენტები იქნებიან მიუწვდომლები.

Leave a Reply