პროექტი “მონაწილეობის აკადემია” (AoP) გურიაში – სექტორთაშორისი თანამშრომლობა გურიის რეგიონში მოქალაქეთა გაძლიერებული ჩართულობისა და ადგილობრივი ინსტიტუტების სოციალური ანგარიშვალდებულების მიზნით, მიზნად ისახავდა სექტორთაშორისი თანამშრომლობის მექანიზმის როლური მოდელის შემუშავებას, რომელიც აერთიანებს მოქალაქეებს, ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ეფექტური, ინკლუზიური და ქვემოდან ზემოთ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებისთვის ადგილობრივ დონეზე.

გურიის რეგიონის ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებიდან შეირჩა 18 ადამიანი, რომლებიც წარმოადგენდნენ მოქალაქეებს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას, და რომლებიც აღიჭურვნენ მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების პრაქტიკული ცოდნით ტრენინგებისა და პრაქტიკული სემინარების სერიის მეშვეობით. მიღებული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე “მონაწილეობის აკადემიის” მონაწილეებმა ჩამოაყალიბეს მრავალსექტორული გუნდები, რომლებმაც შეიმუშავეს 6 მონაწილეობითი იდეა (PI), რომელთაგან სამს მხარი დაუჭირა „სოლიდარობის ფონდმა PL საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში.

  • ჩოხატაურში განსახორციელებლად შერჩეული მონაწილეობითი იდეა ეხებოდა შემოღობილი რეკრეაციული ზონის მოწყობას ადგილობრივი (უბანი მერე) ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის, ახალგაზრდებისთვის და მცირეწლოვანი ბავშვების დედებისთვის მაგიდა-სკამებით;
  • ოზურგეთში ადგილობრივებმა გადაწყვიტეს, შეეცვალათ ტრადიციული შეხვედრის ადგილი – გარე პავილიონი, რომელიც მდებარეობს მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქის ცენტრში სპორტულ მოედანთან, რომელიც ემსახურება სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებსა და მათ მეურვეებს;
  • ლანჩხუთში ადგილობრივებმა განაახლეს ძველი, მიტოვებული პარკი და ახალგაზრდების მონაწილეობით შექმნეს ღია სივრცე სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებისა და აქტივობების განსახორციელებლად.

მონაწილეობითი იდეების დანერგვის მთელი პროცესის განმავლობაში, გუნდები აწარმოებდნენ შეხვედრებსა და მოლაპარაკებებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მომსახურების მიმწოდებლებთან. „მონაწილეობის აკადემია“ გურიაში მონაწილეებმა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ მხარი დაუჭირა „მწვანე მიდგომას“ და დამატებით მცენარეთა სხვადასხვა ჯიში  შეიძინეს და დარგეს  თითოეული მონაწილეობითი იდეის ლოკაციაზე.

მონაწილეობითი იდეების შემუშავება და დანერგვა არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს მულტისექტორული მიდგომის მონეტიზაცია ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღებისას – ადგილობრივებმა ყველაზე კარგად იციან, რა მოემსახურება მათ ყველაზე კარგად და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით შეუძლიათ მიიღონ და იზრუნონ იმ იდეებზე, რომლებიც სწამთ, რომ მნიშვნელოვანია.

პროექტი დაფინანსებულია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს მთავრობისა და პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის თანადაფინანსებით.

პროექტი ხორციელდება “სოლიდარობის ფონდი PL საქართველოში”-ს (SFPL GEO) ხელმძღვანელობით, “სტუდენტურ-ახალგაზრდულ სათათბიროსთან” (Student Youth Council – SYC) ერთად.

Leave a Reply