კარგი პრაქტიკა

„მონაწილეობის აკადემია გურიაში“. გამოცდა – საპროექტო იდეის წარდგენა

By ივლისი 2, 2021ივლისი 10th, 2021No Comments

პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
– დაეყრდნოს „მონაწილეობის აკადემიის“ პროცესში გადაცემულ ცოდნას;
– იყოს მიმართული ადგილობრივი პრობლემის გადასაჭრელად;
– შედგებოდეს ავტორთა ჯგუფის წვლილისგან (ფინანსური ან არაფინანსური). მაგ.: მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება, მოხალისეობრივი სამუშაო;
– იყოს მრავალსექტორული – ჩართული იყვნენ მუნიციპალიტეტის, საკრებულოს, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მოქალაქეების ან/და ბიზნესის წარმომადგენლები;
– მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს $ 2000 აშშ დოლარს;
– განხორციელდეს 2021 წლის სექტემბრის ბოლოსთვის.
ავტორთა ჯგუფისთვის:
– უნდა იმუშაოთ 3-კაციან ჯგუფში ერთი მუნიციპალიტეტიდან, მაგრამ სხვადასხვა სექტორიდან, პროექტის იდეების შეტანაზე გამოცხადების დღიდან [2021 წლის 28 ივნისი] გაქვთ 2 კვირა საპროექტო იდეის შესამუშავებლად;
– პროექტის წარდგენა შეგიძლიათ მხოლოდ participatoryhub.ge პლატფორმაზე [2021 წლის 12 ივლისამდე 23:59 სთ].

Leave a Reply